MoleTek真空过滤器

真空过滤系统专为细胞培养液的真空过滤而设计,是生物流体和水溶液的理想耗材。一个真空过滤系统由一个配有软管适配器的真空过滤器和一个储存瓶组成。
PES滤膜
产品编号 产品描述 容量 包装参数 计量单位
 • FU200-502

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  150mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU200-500

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  1000mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU200-250

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  500mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU200-150

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  250mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU100-502

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  150mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU100-500

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  1000mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU100-250

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  500mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU100-150

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  250mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FS200-502

  膜孔径0.45μm

  150mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS200-500

  膜孔径0.45μm

  1000mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS200-250

  膜孔径0.45μm

  500mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS200-150

  膜孔径0.45μm

  250mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS100-502

  膜孔径0.22μm

  150mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS100-500

  膜孔径0.22μm

  1000mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS100-250

  膜孔径0.22μm

  500mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS100-150

  膜孔径0.22μm

  250mL

  1只/袋, 12只/箱

MCE滤膜
产品编号 产品描述 容量 包装参数 计量单位
 • FU400-502

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  150mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU400-500

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  1000mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU400-250

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  500mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU400-150

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  250mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU300-502

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  150mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU300-500

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  1000mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU300-250

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  500mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU300-150

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  250mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FS400-502

  膜孔径0.45μm

  150mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS400-500

  膜孔径0.45μm

  1000mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS400-250

  膜孔径0.45μm

  500mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS400-150

  膜孔径0.45μm

  250mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS300-502

  膜孔径0.22μm

  150mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS300-500

  膜孔径0.22μm

  1000mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS300-250

  膜孔径0.22μm

  500mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS300-150

  膜孔径0.22μm

  250mL

  1只/袋, 12只/箱

PVDF滤膜
产品编号 产品描述 容量 包装参数 计量单位
 • FU600-502

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  150mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU600-500

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  1000mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU600-250

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  500mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU600-150

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  250mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU500-502

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  150mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU500-500

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  1000mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU500-250

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  500mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU500-150

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  250mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FS600-502

  膜孔径0.45μm

  150mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS600-500

  膜孔径0.45μm

  1000mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS600-250

  膜孔径0.45μm

  500mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS600-150

  膜孔径0.45μm

  250mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS500-502

  膜孔径0.22μm

  150mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS500-500

  膜孔径0.22μm

  1000mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS500-250

  膜孔径0.22μm

  500mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS500-150

  膜孔径0.22μm

  250mL

  1只/袋, 12只/箱

NYLON滤膜
产品编号 产品描述 包装参数 计量单位
 • FU800-502

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  1只/袋, 24只/箱

 • FU800-500

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  1000mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU800-250

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  500mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU800-150

  真空过滤器上杯,膜孔径0.45μm

  250mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU700-502

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  150mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU700-500

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  1000mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU700-250

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  500mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FU700-150

  真空过滤器上杯,膜孔径0.22μm

  250mL

  1只/袋, 24只/箱

 • FS800-502

  膜孔径0.45μm

  150mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS800-500

  膜孔径0.45μm

  1000mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS800-250

  膜孔径0.45μm

  500mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS800-150

  膜孔径0.45μm

  250mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS700-502

  膜孔径0.22μm

  150mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS700-500

  膜孔径0.22μm

  1000mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS700-250

  膜孔径0.22μm

  500mL

  1只/袋, 12只/箱

 • FS700-150

  膜孔径0.22μm

  250mL

  1只/袋, 12只/箱

相关产品
Copyright (C) 2020 确因医疗科技有限公司 苏ICP备2020057859号-1